Sunulan Hizmetler

Arsa ve arazi düzenlemeleri, konumsal ölçüme dayalı hizmetleri, haritacılık faaliyetleri :

 • İfraz (Ayırma), Tevhid (Birleştirme)
 • Yola Terk, Yoldan İhdas
 • Parselasyon
 • Konum Belirleme
 • İmar Uygulamaları
 • Yapı Aplikasyon
 • Plankote, Kübaj Hesabı
 • Fenni Mesuliyet (TUS)
 • Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı
 • Sınırlandırma ve Güzergah Haritalar
 • Halihazır Harita Yapımı
 • Proje Uygulamaları
 • 3D Modelleme